Full extent

Stelling van Amsterdam

Hier zie je de Stelling van Amsterdam op de kaart. Wist je dat de Stelling al meer dan 100 jaar oud is? Het gebied waar de Stelling in ligt, zag er toen heel anders uit dan nu. Op de kaart kan je de verschillen goed zien want je kan een kaart bekijken van nu, maar ook een oude kaart uit 1914. Daarbij kan je de forten zichtbaar maken en ook de gebieden die onder water zouden lopen als er een vijand in aantocht was. Dit worden inundatievelden genoemd.Klik op onderstaande knoppen en ga aan de slag met het werkblad!

hedendaagsekaart kaart1914 Forten Inundatie
Informatie:
Deze kaart geeft de situatie weer rond de drooglegging van het Haarlemmermeer en voor de drooglegging van het IJ. Voor de verdediging van de hoofdstad is er de Nieuwe Hollandse Waterlinie en zijn er vier forten rond het Haarlemmermeer aangelegd. Er zijn nog enkele posten van Krayenhoff in functie.
Alles aan/uit
Ondergrond 1850
  
  
  
  
Informatie:
Deze kaart geeft de situatie weer aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De Stelling is nog niet voltooid, er zijn nog enkele forten zonder bomvrij gebouw en de verbetering van het verouderde oostfront met forten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie blijft steken op de tekentafel.
Alles aan/uit
Ondergrond 1914   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Informatie:
Deze kaart geeft de situatie weer aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De Stelling van Amsterdam maakt sinds 1922 deel uit van de Vesting Holland. Tijdens het Interbellum zijn er betonnen kazematten aan het oostfront toegevoegd.
Alles aan/uit
Ondergrond 1940